Nieuws & beurzen

De zomer van 2022: tijd voor focus op infectiebestrijding in de chronische zorg

Nauwere samenwerking tussen acute ziekenhuizen en woonzorgcentra

Als marktleider in ontsmettingsproducten onderhoudt Dialex Biomedica goede contacten met de Belgische ziekenhuishygiënisten. In dit overleg kwam herhaaldelijk aan bod dat een grotere uniformiteit in producten en methoden tussen de acute en chronische zorg zich opdringt om duidelijke en transparante procedures en protocollen m.b.t. hand- en omgevingshygiëne te kunnen uitwerken en opvolgen. Initiatieven vanuit de Vlaamse overheid zoals het HOST project onderlijnen deze noodzaak alleen maar.

Al meer dan 20 jaar staat de samenwerking tussen Dialex Biomedica en de ziekenhuizen garant voor een effectief en doeltreffend beleid in handhygiëne en reiniging en ontsmetting van oppervlakken en medische hulpmiddelen. Dialex Biomedica breidt die samenwerking graag uit naar de chronische zorg en wil de woonzorgcentra ondersteunen bij het implementeren van de beste werkmethodes op basis van de beste producten.

Voorbereid zijn en waakzaam voor de toekomst

Momenteel beleven we de eigenaardige overgang van de CoVid pandemie naar een fase van ‘stilte voor de storm’. De zo dwingende bijkomende maatregelen om Corona te bestrijden werden in het gewone leven grotendeels verlaten en de huidige variant lijkt onze bewoners niet ernstig ziek te maken. Echter is de bescherming door onze vaccins grotendeels uitgewerkt en het is wachten op de komst van nieuwe varianten van het virus. Tijd dus om het juiste evenwicht te vinden in nuttige, noodzakelijke en haalbare voorzorgsmaatregelen in onze instellingen: beslissen wat nu echt belangrijk is, en die maatregelen dan ook consequent door al onze medewerkers laten uitvoeren.

Daarenboven moeten we ons met de juiste voorzorgsmaatregelen indijken tegen nieuwe epidemieën die zeker op ons afkomen. Het apenpokkenvirus lijkt niet direct een grote bedreiging voor onze instellingen, maar de snelheid waarmee nieuwe virussen op ons afkomen stemt tot nadenken!

Voldoende en competent personeel is de achillespees van de zorg

Een tweede belangrijke hinderpaal is het personeelstekort. Ook in de huidige zomerperiode, wanneer het onderliggend probleem van personeelstekort ook een ernstige acute piek bereikt, de aanwezige medewerkers dezelfde hoeveelheid taken met minder mensen moeten uitvoeren, en dit in een seizoen waar alles al moeilijker verloopt. Om de door ons zo beoogde kwaliteit hoog te houden hebben we daarom dringend nood aan juiste, maar efficiënte en haalbare werkmethodes die onze medewerkers sneller en beter laten werken.

Internationale economische onzekerheid strooit roet in ons eten

De derde hindernis voor onze organisaties bestaat uit de lokale en internationale toeleveringsproblemen van grondstoffen en afgewerkte producten, die ons tegen wil en dank soms verplichten om alternatieven te zoeken om onze processen nog behoorlijk te kunnen uitvoeren. Betrouwbare leveranciers blijken zeldzaam en worden dan ook erg gewaardeerd. Tijd dus om na te denken hoe we ons kunnen indekken tegen stockbreuken zodat we ten allen tijde met onze vertrouwde methodes en producten kunnen verder werken.


Bezinning in de zomerperiode

Omwille van bovengenoemde samenloop van onaangename omstandigheden meent Dialex Biomedica dat we de huidige periode kunnen gebruiken om samen na te denken over een standvastige aanpak voor infectiepreventie en die consequent te implementeren alvorens de herfst en winter in te gaan. Velen van ons gebruiken de wat rustigere momenten van de zomer dan ook om te plannen hoe we verder gaan.

Reeds in het begin van de Corona pandemie heeft Dialex Biomedica zich geëngageerd om de chronische zorginstellingen bij te staan. Deze nieuwsbrief gaat wat dieper in op wat dit voor u kan inhouden.


Dialex Biomedica ondersteunt infectiepreventie in woonzorgcentra

Als leverancier kan Dialex Biomedica het verschil maken om infecties effectief te bestrijden. Wij genieten al jaren een marktleiderspositie met DAX en Clinell in producten voor handhygiëne en ontsmetting van de omgeving in Belgische ziekenhuizen. Ons bedrijf heeft begrepen dat infecties slechts effectief vermeden kunnen worden door het uitwerken en toepassen van totaaloplossingen, waarbij kwaliteitsproducten gebruikt worden met professionele methodes voor zowel handhygiëne, ontsmetten van o.a. ‘high touch’ oppervlakken en persoonlijke beschermingsmiddelen. Dialex Biomedica levert niet alleen de beste producten, maar werkt met u een totaaloplossing voor infectiebestrijding uit, die daadwerkelijk het aantal infecties doet verminderen.

Onze kernpunten voor succes

Gegarandeerde levering van voldoende hoeveelheden van onze kwaliteitsproducten, zelfs in tijden van pandemie

  • Exclusieve levering van gegarandeerd effectieve producten, met certificaten voor Belgische, Europese en internationale normering, zelfs naar de meest recente normen inzake CoVid-19 bestrijding
  • Aanrijken van eenvoudige en haalbare methodes voor handhygiëne, reinigen en ontsmetten van oppervlakken en niet-invasieve medische hulpmiddelen, die voor iedereen begrijpelijk, toepasselijk en vlot uitvoerbaar zijn, ook in de specifieke situaties van de chronische zorg
  • Ondersteuning van de zorgverstrekkers door specifieke online-opleidingen voor elke doelgroep, specifiek ingaand op de noden voor doorgedreven handhygiëne, het deskundig reinigen en ontsmetten van de omgeving, en het doelgericht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Informatie en motivatie van de zorgverstrekkers door continue documentatie, aandachtstrekkers, memo-borden, gadgets en reminders die effectieve compliance van alle medewerkers bevorderen
  • Ondersteuning door ons team bij het opzetten van audits, compliance metingen en specifieke verbeteringsprojecte

Een concrete strategie

Sinds de SARS-CoV-2 pandemie biedt Dialex Biomedica als de Benelux invoerder, hoofdverdeler en marktleider van DAX handhygiëne en Clinell oppervlakteontsmetting in de Belgische ziekenhuizen, ook aan de woonzorgcentra dezelfde ondersteuning. We tonen aan dat onze diensten en producten een essentiële bijdrage leveren in het effectief bestrijden van de SARS-CoV-2 pandemie in de zorgsector, niet alleen door de bewezen effectiviteit van onze producten, maar ook door de eenvoud van gebruik, waardoor goede ontsmetting in een minimum van tijd kan uitgevoerd worden. Sneller kan dus ook beter zijn! Omdat het ons duidelijk werd dat de chronische zorg niet alleen nood heeft aan de meest werkzame producten, maar ook aan duidelijke en gemakkelijke procedures die voor alle medewerkers transparant, duidelijk en verstaanbaar zijn, zal Dialex Biomedica naast zijn hoog kwalitatieve producten, ook ondersteuning bij gebruik, opleidingen en teaching door haar klinische dienst m.b.t. infectiepreventie (in relatie tot onze producten) aanbieden. Daarom hebben we (digitale) opleidingen en teaching ontwikkeld waarmee we ons onderscheiden t.o.v. andere en (goedkopere) producten en leveranciers op de markt met vaak beperkte kennis in dit vakgebied.

Alles samengevat in onze brochures

 

Wil je nog de grote lijnen van onze strategie voor infectiepreventie in chronische zorginstellingen doornemen, klik dan op de voorpagina hierboven om deze brochure te lezen.

Wil je meer weten over de ondersteuning die Dialex Biomedica je organisatie kan bieden bij de implementatie van een sluitend beleid voor handhygiëne, klik dan op de voorpagina van bovenstaande brochure.