IV-Katheters

 

Is de verbinding tussen de patiënt en het infuus, kan ook gebruikt worden voor een bloedafname.

IV-Katheters

Is de verbinding tussen de patiënt en het infuus, kan ook gebruikt worden voor een bloedafname.
Art. IV-Katheters