Nieuws & beurzen

Dialex Biomedica zet nieuwe divisie op: Dialex InfraCare

Dialex Biomedica helpt u om uw patiënten in een veilige bubbel te verzorgen

Het verloop van de coronapandemie heeft de perceptie van gezondheidswerkers over infectiepreventie fundamenteel gewijzigd. Naast vaccinatie bleek het stoppen van de virusoverdracht de achillespees van de epidemiebestrijding. En dat bleek anders te moeten gebeuren dan men gewend was ...

Van handhygiëne en ontsmette oppervlakken naar een globale bescherming

In de vorige eeuw lag de klemtoon voor de bestrijding van zorggerelateerde besmettingen op strikt steriele procedures, op de quarantaine van besmette patiënten en later vooral op handhygiëne bij patiëntencontact. Een reine ziekenhuisomgeving raakte toen wat op de achtergrond, tot men vaststelde dat naast het reinigen vooral het ontsmetten van de omgeving de verspreiding van ziekenhuiskiemen zoals MRSA kon beperken. 

De snelheid waarmee het COVID19-virus woedde veranderde het ganse perspectief: naast handhygiëne, reiniging en ontsmetting kwam de nood aan “zuivere lucht” in de focus. Afstand houden, een eigen veilige bubbel en luchtzuivering werden plots basisvereisten; zelfs buiten het ziekenhuis.

Structurele aanpassingen om handhygiëne en de bescherming van uw personeel te bevorderen

Correcte handhygiëne hangt grotendeels samen met motivatie en opleiding, maar zeker ook met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, maskers, beschermjassen en oogbescherming adequaat en altijd toepassen is zoveel eenvoudiger als ze binnen handbereik zijn. Daarvoor heeft Dialex InfraCare compacte isolatiehouders in aanbieding waarin de vermelde benodigdheden gemakkelijk kunnen opgeborgen worden. De houders kunnen met een speciaal ontworpen hanger aan de deur van de isolatiekamer of aan een vaste haak naast de deur opgehangen worden.

Ook het belang van een goede hoest- en nieshygiëne komt meer en meer in de aandacht, en vermijden dat virussen worden overgedragen gebeurt zoveel efficiënter als iedereen, personeel én bezoekers, de nodige bescherming gebruiken. Het hoest- en niesstation van Dialex InfraCare helpt hier daadwerkelijk bij, niet alleen door de bescherming beschikbaar te maken, maar zeker ook door de noodzaak ervoor in de aandacht te brengen.

Dialex Biomedica werkt mee aan een veilige bubbel voor uw patiënten

Omdat al deze aspecten cruciaal zijn om ziektekiemen te stoppen, heeft Dialex Biomedica zich op deze nieuwe inzichten afgestemd en zijn gamma consequent uitgebreid.

Naast:

  • de beste producten voor handhygiëne uit het DAX-gamma;
  • een efficiënte en snelle reiniging en ontsmetting van oppervlakken met de Clinell-producten;
  • en de gepersonaliseerde oplossingen om projecten succesvol te implementeren

worden nu ook een snelle quarantaine-omgeving, de zuivere lucht en de efficiënte barrières tussen de patiënten gerealiseerd. Hieronder lichten we even toe hoe Dialex InfraCare u kan bijstaan om nog meer infecties te vermijden.

Patiënten afschermen voor privacy en veiligheid

Al sinds de middeleeuwen gebruikt men gordijnen voor privacy in de drukte van ziekenzalen, maar hun nut als bescherming tegen infecties werd vooral duidelijk tijdens de influenza-epidemie van 1918. Stilaan werd echter ook aangetoond dat ziektekiemen goed overleven op textiel en zich op die manier verder kunnen verspreiden. Frequent wassen en ontsmetten is niet duurzaam, wel duur en dus niet altijd haalbaar.

Dialex Biomedica biedt daarom aan haar klanten de Elers-antimicrobiële gordijnen aan, behandeld met een op zilverionen gebaseerde, bewezen werkzame  antimicrobiële chemische stof. Dit helpt direct om de overdracht van pathogenen van het oppervlak van het gordijn naar de patiënt of het personeelslid te verminderen. Onafhankelijk getest volgens internationaal geaccepteerde textielnormen (AATCC 100 en AATCC 147) is niet alleen het oppervlak van het gordijn, maar ook inherent de stof op zich antimicrobieel. 100% recyclebaar vormen ze het veilige en economische alternatief voor het klassieke patiënten gordijn.

Anderzijds stellen medewerkers gordijnen op zich niet altijd op prijs: hoe dan ook kunnen ze vuil worden, zijn ze niet altijd gemakkelijk te reinigen en vereisen ze een logistieke organisatie die tijdige vervanging garandeert in elke ziekenafdeling. Daarom kiezen instellingen bij nieuwbouw of verbouwingsprojecten steeds vaker voor harde privacy scheidingsschermen. Deze zijn, zoals andere oppervlakken in de zorg, gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten – meestal zelfs in één beweging, zoals met de Clinell Universal Wipes. 

Om echter niet aan flexibiliteit te moeten inboeten, ontwikkelde een Engels bedrijf de KwickScreen® dat, in tegenstelling tot concurrerende producten, een hard oppervlak combineert met een uiterst eenvoudig en beweegbaar oprolsysteem in een modern en aanpasbaar design.
Het niet-poreuze oppervlak herbergt minder bacteriën en is acht maal schoner dan gordijnen. Het is gemakkelijker schoon te maken en heeft één enkel contactpunt zodat de besmette zone afgelijnd en erg beperkt is.

Zuivere ‘virusvrije’ binnenlucht

Vroeger waren we vooral – en enkel – in kamers van patiënten met erg besmettelijke luchtweginfecties bezorgd over de luchtkwaliteit. Tegenwoordig moeten we evenzeer voorzorgsmaatregelen nemen in algemene ruimten: wachtzalen, onthaalruimtes en lokalen waar veel personeelsleden, patiënten of bezoekers samenkomen.

Met virussen besmette druppeltjes blijken zich soms tot ver buiten de anderhalvemeterzone rondom de patiënt te verplaatsen. Daarom is ‘zuiveren aan de bron’ primordiaal. 

Niet toevallig bracht Testaankoop onlangs de resultaten van haar onderzoek in Belgische ziekenhuizen naar buiten, die aantonen dat ‘door een gebrek aan verluchting of de afwezigheid 

van een goed werkende ventilatie in de meeste bezochte ziekenhuizen een reëel probleem bestaat met de verversing van de binnenlucht’. Nodeloos te onderlijnen dat niet-zuivere binnenlucht de kans op virale besmetting exponentieel verhoogt waardoor uw medewerkers verplicht worden om ingrijpende en belastende bijkomende voorzorgsmaatregelen toe te passen om overdracht afdoende te beperken.

Nochtans is het garanderen van virus-vrije lucht voor uw patiënten en medewerkers ook perfect mogelijk zonder ingrijpende verbouwing van uw luchtverversingsinstallatie. Om aan deze dringende, groeiende nood tegemoet te komen, biedt Dialex Biomedica de Clinell Rediair® (ontwikkeld door Gama Healthcare) in België aan. De Clinell Rediair® is een hoogwaardige mobiele ventilator met uiterst efficiënte partikelfilters die zelfs de kleinste deeltjes – waaronder virussen – snel en effectief uit de lucht halen. Dezelfde lucht stroomt dan gezuiverd (en bijna geruisloos!) terug de kamer in, zonder warmte- of koelteverlies.

Snelle en flexibele quarantaine met Rediroom®

Hoewel 4- of 6-persoonskamers in de Belgische ziekenhuizen stilaan tot het verleden gaan behoren, is het realiseren van een quarantaine-omgeving in bepaalde situaties niet vanzelfsprekend. Denk maar aan het verzorgen van een ernstig besmette patiënt in een multiroom-omgeving in de intensieve zorgafdeling of de ontwaakruimte van een operatiekwartier, of bij een chronisch tekort aan patiëntenkamers uitgerust met een negatieve drukflow. Om de veiligheid te verhogen in deze uiterst specifieke probleemsituaties ontwikkelde Gama Healthcare de Rediroom®, die Dialex Biomedica in België verdeelt.

Rediroom is mobiel en binnen vijf minuten volledig operationeel, en helpt zorgprofessionals patiënten te isoleren zodat ze

 zorg kunnen leveren waar en wanneer dat nodig is. Rediroom is een PBM-wagen die verandert in een tijdelijke HEPA-luchtgefilterde isolatiekamer om individuele patiënten op afdelingen met meerdere bedden te isoleren.

Het volledige gamma van Dialex Biomedica-producten voor oppervlaktereiniging en -ontsmetting plus de investeringsgoederen van Dialex InfraCare vertegenwoordigen alle stappen om de overdracht van infecties te verhinderen.